Eva Giosanu

muzeograf la Complexul Național Muzeal Moldova din Iași

Palatul Cuturii

M-am născut în Iași, la data de 2 aprilie 1965 și am copilărit în satul Munteni, comuna Belcești, județul Iași, unde am urmat cursurile gimnaziale. Am urmat apoi instruirea în Iași, la Liceul Tehnoton (IX-X) și Liceul industrial 5, pe care l-am absolvit ca șef de promoție.

În 1989 am absolvit Facultatea de Geologie (Universitatea Al. I. Cuza), specializarea Inginerie geologică și geofizică, cu lucrarea de diplomă Studiul hidrogeologic al zăcământului de fier Delnița, notată cu 10. În timpul studiilor universitare am urmat pregătirea militară, în cadrul școlii de ofițeri pentru studente, obținând gradul de sublocotenent.

În perioada 1989 -1991 am lucrat ca inginer geolog la Antrepriza construcții hidrotehnice Siret –Bacău, punct de lucru Poiana Teiului, Neamț. Întrucât profesia de geolog era cea mai vulnerabilă în condițiile politice, economice de după Revoluție, am plecat, prin demisie și am început să predau ore în învățământ: 3 ani am predat geografie la clasele V-VIII din școlile Victoria și  Belcești, jud. Iași, și la școala nr. 28 din Iași. Următorii doi ani am predat la Liceul nr. 1 și  la Școala de Arte și Meserii Gh. Asachi, din Iași, la clasele IX- XIII (zi și seral), susținând și examenele de definitivare în învățământ, finalizate cu certificatul de profesor definitiv.

În paralel cu munca de profesor, în 1992 am susținut examen de admitere la Facultatea de Litere  (Universitatea Al. I. Cuza), specializarea Română-Franceză, cursuri de zi. Nu am finalizat aceste studii, întrucât în anul III de studii s-a aflat că lucrez ca profesor și, considerându-se că am încălcat regulile facultății, doi dintre profesorii de la Franceză nu au acceptat să mă examineze. Între timp, în 1994 am fost admisă la doctorat la Facultatea de Construcții (Universitatea Tehnică Gh. Asachi), Catedra de Mecanica pământului, la profesor Tudor Silion, cu care studiasem anterior disciplina Inginerie geologică. În anul al doilea de doctorat profesorul Silion a decedat (avea peste 70 ani). Mi s-a oferit posibilitatea de a continua sub conducerea decanului facultății, cu o ajustare a temei. Am refuzat pentru că doctoratul era motivat și emoțional de pasiunea mea pentru geologie și complicatele calcule de matematici superioare, parte firească din ceea ce mă interesa în chip deosebit și pentru care mă formase profesorul Silion. La data tristului eveniment deja lucram (din 1996) la Muzeul Etnografic al Moldovei (Complexul Național Muzeal Moldova) și doctoratul nu avea relevanță în noua specializare. Am ales să acord timp formării în noua meserie, de muzeograf etnograf, care  presupune o îndelungă formare și o cercetare continuă. Am înțeles devreme că trebuie să învăț să aleg și să renunț pentru a crește profesional, alegând totdeauna conform înclinațiilor naturale. Pe această linie am refuzat în 1998 să părăsesc Muzeul Etnografic pentru a mă specializa ca geolog pe situri arheologice. Fusesem cooptată într-o echipă internațională (5 țări), care a lucrat pe situri din România, Moldova, Ucraina și mi s-a propus să mă specializez în străinătate pe stratigrafia cuaternarului, cu aplicabilitate la siturile arheologice. Am rămas la Etnografie și mi-am dezvoltat planul de cercetare, pe care am valorificat-o prin expoziții, activități muzeale, studii etc. În 1998 am obținut, prin concurs de lucrări, participarea la I Congres International Alimentacia i Cultura (Madrid). În 1998 am obținut în urma unui concurs de proiecte un loc (în cadrul unei grupe de 18 profesioniști din 18 țări) în Programul de formare culturală pentru specialiștii din cultură, propus de Maison de Culture du Monde, prin ARSEC, și desfășurat la Lyon și Paris.

Ca muzeograf am obținut, în 2013, titlul de expert bunuri culturale cu semnificație etnografică și antropologie creștină, acordat de Ministerul Culturii. Antropologia creștină este domeniul de cercetare abordat începând cu 1997, menținut și valorificat continuu.

Activitatea de cercetare s-a materializat în studii publicate, expoziții și muzee proiectate și puse în operă, conferințe și intervenții media. În 2008 am proiectat o parte semnificativă din expoziția de bază a Muzeului viei și vinului, Hârlău (secție a Muzeului Etnografic al Moldovei) și Muzeul Patriarh Nicodim Munteanu, Pipirig, Neamț. În perioada 2011-2013 am lucrat, pe baza unui parteneriat instituțional, la remodelarea Muzeului de Artă N. Grigorescu și a Casei memoriale Vlahuță, precum și la proiectarea și punerea în operă a Muzeului Vivant din Mănăstirea Agapia. Am elaborat tematica, am proiectat și pus în operă Interiorul țărănesc de zona Neamț din Casa Creangă de la M-rea Golia.  În 2016 am elaborat tematica și am proiectat expoziția de bază a Muzeul Etnografic al Moldovei, participând și la punerea în operă a tematicii.

Din 2016 sunt muzeograf și la Muzeul Mitropolitan Iași, unde am elaborat tematica, am proiectat și panotat expoziția de bază, am elaborat textele de prezentare a muzeului, pe site și audio-ghid. 

În prezent, munca de cercetare este direcționată predilect spre întocmirea și organizarea colecțiilor, cercetarea și valorificarea expozițională a patrimoniului, precum și pe definitivarea expoziției permanente. 

Lucrări

  • Eva Giosanu - Martiriul: de la piatră de poticnire la piatră de temelie, participare la Simpozion internațional "Martiriu și Memorie din România comunistă", - - citește mai mult

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.