Simpozion internațional

Local și Universal în Ortodoxia românească. Credință - Unitate - Identitate

Iași, 9 - 11 Mai 2018

Obiective

Obiectivul general

Simpozionul urmărește crearea unui cadru specific privind dezbaterea asupra rolului Ortodoxiei în formarea identității naționale și articularea dimensiunii pan-ortodoxe a misiunii Bisericii în lumea contemporană globalizată.

Obiective specifice

  • 3 zile de dezbateri;

  • Publicare Volum colectiv în limba română și în limba engleză;

  • Portofoliu strategic;

  • Formarea unui Grup de Lucru (Working Group);

  • Identificarea unor criterii de dezvoltare a procesului de transmitere trans - generațională;

  • Lansarea unor propuneri de îmbogățire a programelor școlare la disciplinele Istorie, Limba Română, Religie.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!
The subscriber's email address.