Simpozion internațional

Local și Universal în Ortodoxia românească. Credință - Unitate - Identitate

Iași, 9 - 11 Mai 2018

Structura academică a Simpozionului

Deschiderea Simpozionului Internațional se va face printr-o conferință inaugurală (Keynote Lecture), susținută de 1/2 specialiști recunoscuți la nivel internațional, în domeniul istoriei Bisericii și a unificării Statului național. Tematica conferinței, se referă la o abordare panoramică din punct de vedere istoric, social și religios a formării identității poporului român în zorii modernității. Scopul este, pe de o parte, de a situa subiectul genezei Statului național unitar în tabloul european, iar, pe de altă parte, de a oferi șansa tuturor celor interesați de subiectul general, să participe și să conștientizeze implicarea activă a Bisericii în realizarea Marii Uniri de la 1918.

Referitor la structura conferinței, pe parcursul celor trei zile de dezbateri, considerăm că este potrivit să organizăm desfășurarea prezentărilor sub forma a patru axe principale de cercetare:

  1. Credință și Cultură – premize ale unității românilor în zorii modernității - Secolele 14-18, (Construcția pan-ortodoxă a Ortodoxiei românești, Nicodim de la Tismana, Paisie Velicicovski, Antim Ivireanul; Dominația otomană; Formarea limbii române; Arta vizuală și spiritul național)
  2. Geneza Statului național și Bisericile Ortodoxe - Secolul 19 (Paradigma politică a spațiului ortodox; Revoluția de la 1848; Unirea de la 1859; Cuza și reformele bisericești; Andrei Șaguna în Transilvania; Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române),
  3. Națiunea română și Ortodoxia în secolul 20 (Contribuția Bisericii la Marea Unire de la 1918; Patriarhii Miron și Nicodim; Ortodoxia și interbelicul românesc; Părintele Dumitru Stăniloae și Ortodoxia națională; Neamul românesc; Naționalismul comunist și Ortodoxia)
  4. (Pan)Ortodoxia și construcția europeană - Secolul 21 (Diaspora ortodoxă; Migrație; Contribuția Ortodoxiei la identitatea europeană, Ortodoxia ca limes al proiectului European; Sinodul Pan-Ortodox din Creta; Misiunea Ortodoxiei în secolul 21; Unitatea Ortodoxiei în Europa de mâine.

Simpozionul va fi precedat de o Dezbatere publică, care va reuni istorici, filosofi, antropologi, teologi, intelectuali ortodocși, preocupați de identitatea națională și religioasă a României. Tematica dezbaterii este legată de chestionarea noțiunii de identitate românească în contextul Centenarului României 2018. În aceeași măsură, vor fi subliniate șansele și limitele implicării Bisericii în susținerea particularităților locale într-o Europă post-națiune. În fine, scopul acestui eveniment este și acela de a reuni specialiștii în domeniu, alături de publicul interesat de rolul Bisericii în promovarea și susținerea unității naționale. 

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!
The subscriber's email address.