Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Biserica Ortodoxă Română după 1989. Mecanisme de transmitere şi perpetuare a memoriei religioase.

Mirel Bănică

Cercetator știintific la Institutul de Istoria Religiilor, Academia Română

Rezumat:

Comunicarea mea îşi propune mai întâi să introducă principalele noţiuni şi concepte ale sociologiei memoriei (timp, spaţiu, locuri memoriale, travail de mémoire, doliu, uitare, perpetuare memorie) în cadrul specific al Ortodoxiei.

În continuare, după definirea “cadrelor de memorie” specifice ale acesteia (apud Maurice Halbwachs), va urma o analiză a principalilor vectori memoriali ai acesteia, cu un accent special pe perioada comunistă. Tradiţia ca reper şi mecanism memorial, factor de diferenţiere faţă de alte confesiuni.

La final, se va evidenţia raportul special pe care Ortodoxia îl are cu Timpul (principal operator al memoriei şi mecanismelor memoriale) şi modul în care cultivarea memoriei religioase din perioada comunistă constituie (şi) un răspuns global al Bisericii în faţa schimbărilor aduse de modernitatea ambiantă în ansamblul societăţii româneşti.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.