Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Construirea unui memorial în cinstea victimelor comunismului – provocări și oportunități în misiunea Bisericii

Rezumat

Pornind de la cazul concret al proiectului inițiat de Arhiepiscopia Clujului pentru ridicarea unui Memorial la Gherla, lucrarea noastră încearcă mai întâi să evidențieze dificultățile pe care le întâmpină un asemenea demers. Pe de o parte, este vorba de piedici externe: practice (inerția unei stări de lucruri, reticența autorităților locale, împotmolirile birocratice, lipsa de familiarizare a opiniei publice) sau teoretice (asumarea de a confrunta diferitele polarizări de natură ideologic-politică sau confesională). Pe de altă parte, este vorba de piedici interne ce se referă la dificultățile asumării de către Biserică a unui trecut traumatic propriu, care presupune adeseori privirea într-o oglindă ce reflectă o imagine nu tocmai plăcută.

Depășirea acestor piedici oferă însă Bisericii oportunități pe măsură în lucrarea ei misionară. Menționăm câteva: valorificarea imensului tezaur de suferință al închisorilor, asumarea lecției detenției politice, implicarea Bisericii în redarea memoriei locului, iar prin aceasta contribuția sa la formarea și păstrarea identității comunității locale, la vindecarea traumelor trecutului și formarea ei civică, în general catalizarea resorturilor de vindecare sufletească nu doar la nivelul societății, ci și la nivelul Bisericii însăși, marcată la rându-i de același trecut traumatic.

Totodată, lucrarea își propune să analizeze distincţia dintre comemorarea pur muzeografică – muzeificarea constituind într-o oarecare măsură „moartea” unui fenomen – și comemorarea liturgică care, fără a o exclude pe cea muzeografică, o potențează și o aduce în mod viu în prezent, prin introducerea memoriei victimelor comunismului (unii martiri) în timpul liturgic prezent. În acest sens, încercăm să argumentăm că pomenirea și contextul liturgic reprezintă modul cel mai adecvat de a ne raporta la cei ce au suferit în închisori, prin aceasta ei transformându-se din obiect de studiu legat de trecut în prezențe vii ce acționează în mentalul și sufletul celor ce îi pomenesc.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.