Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Locuri euharistice ale memoriei: Celebrarea credinței și chipuri iconice ale martiriului în temnițele comuniste

Pr. Jan Nicolae

Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 decembrie 1918” din Alba Iulia

Rezumat:

Deceniile comunismului au condus la o adevărată pogorâre a Bisericii împreună cu Hristos în iad, la o pătimire necontenită a  tainei Vinerii și Sâmbetei Mari Temnițele comuniste au devenit în mod paradoxal, prin slujirea și celebrarea credinței miilor de preoți și credincioși, „locuri (euharistice) ale memoriei” (cf. Pierre Nora), celule carcerale transformate în chilii monahale, bolgii ale iadului transfigurate în anticamere ale Împărăției.

Studiul de față se dorește o prezentare-sinteză a modului în care Biserica din catacombele comuniste a reușit să-și celebreze credința, să slujească și să împartă chiar zilnic Euharistia, să propovăduiască (prin viu grau sau codificat), să catehizeze în vremea reeducării, să inițieze și să convertească, să boteze, să prăznuiască Crăciunul și Paștele, să respecte datinile, să prelungească Liturghia în rugăciune și solidaritate duhovnicească, să plăsmuiască opere literare și artistice, să viseze la ctitorii în libertate, să mucenicească și să-și ierte călăii, să prohodească pe cei morți și să îmbărbăteze pe cei slabi. Folosind literatura memorialistică și surse documentare inedite, această prezentare suprinde o imagine de ansamblu a Bisericii care rezistă și slujește prin puterea Duhului Sfânt, Cel Care-i dăruiește inteligență, creativitate și o frumusețe martirică.

Datoria actuală a Bisericii ar trebui să fie în primul rând convertirea memoriei rezistenței anticomuniste, chipurile iconice de mărturisitori și locurile pecetluite cu nimbul martiric, într-o memorie liturgică, așa cum s-a întâmplat în chip fericit la Aiud, Sighet, Pitești (camera 4 Spital) ș.a. Un prim pas a și fost făcut, în acest sens, prin pomenirea tuturor pătimitorilor din închisorile comuniste în ziua de 9 martie, odată cu Sfinții 40 de mucenici din Sevastia: „Fiind în chinuri, sfinţii veselindu-se strigau: Schimburi sunt nouă acestea cu Stăpânul; în locul rănilor ce ni se fac trupuri, îmbrăcăminte luminată va înflori nouă la înviere; în loc de ocară, cununi; în loc de temniţe, raiul; în locul osândirii cu făcătorii de rele, petrecerea cu îngerii. Pentru rugăciunile lor, Doamne, mântuieşte sufletele noastre” (Stihire mucenicească).

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.