Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Șah la Patriarh! Patriarhul Justinian și colaboratorii sǎi

Matei Cazacu

Cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique din Franţa (CNRS

Rezumat:

Titlul comunicǎrii reproduce exclamația preotului Stan Dimancea, consilier patriarhal, la aflarea știrii arestǎrii tatǎlui meu, preotul Nițișor I. Cazacu (1903-1983), șeful de Cabinet al Patriarhului Justinian. Aceastǎ arestare se înscria într-o strategie de lungǎ duratǎ a Securitǎții și a partidului comunist de izolare și de intimidare a Patriarhului care protestase recent împotriva aplicǎrii decretului 410/1959 de golire a mânǎstirilor și de control asupra candidaților la monahism.

Încercǎrile Securitǎții de a supraveghea și controla pe Patriarh au avut ca prim obiectiv cercul celor mai apropiați colaboratori ai sǎi, oameni în care avea o totalǎ încredere, cu care se sfǎtuia  și cǎrora le împǎrtǎșea gândul sǎu : mitropolitul Tit Simedrea, duhovnicul sǎu, monahii Valeriu Anania , Andrei Scrima (acesta pentru scurtǎ vreme) și arhimandritul Benedict Ghiuș, tatǎl meu, poate și alții de care nu am cunoștințǎ. Dar, întrucât aceștia nu au putut fi recrutați ca informatori sau colaboratori ai Securitǎții, în anii celei de-a doua glaciațiuni ideologice (1958-1962) s-a trecut la represalii brutale împotriva lor : anchete, arestǎri, procese și condamnǎri.

Lovind în colaboratorii sǎi cei mai apropiați, Statul comunist încerca sǎ-și impunǎ oamenii în anturajul conducǎtorului B.O.R., sau sǎ-i transforme pe cei existenți în agenți care sǎ-l influențeze pe Patriarh, pe de o parte, și sǎ raporteze zisele și proiectele sale, pe de alta. Incercǎri de acest fel au fost înregistrate încǎ din 1948-9 și au culminat în 1958-9 cu procesul Rugului aprins, arestarea pǎrinților Valeriu Anania și Benedict Ghiuș, urmate de cea a tatǎlui meu.

Unul din numeroasele și marile merite ale Patriarhului Justinian a fost și acela cǎ a știut sǎ-și aleagǎ colaboratori de nǎdejde pe care i-a protejat și apǎrat în toate împrejurǎrile, obținând în schimb fidelitatea lor totalǎ și fǎrǎ rezerve.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.