Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Transfer sau furt de autoritate? Sărbătorile şi viaţa religioasă în perioada comunistă

Laurențiu Tănase

Lector univ. dr. la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București

Rezumat:

Autoritatea unei instituţii publice sau a unui lider politic sau administrativ se construieşte şi se impune spaţiului şi opiniei publice în moduri variate. Deseori, instituţii publice noi sau lideri politici aplică strategii de transfer al autorităţii dinspre instituţii sau personalităţi publice credibile dar considerate învechite ori cărora trebuie sa le fie diminuata încrederea publica din rațiuni de ideologie, către cei interesaţi.

O astfel de preocupare am putut observa în România, în timpul perioadei totalitare când, regimul comunist a dezvoltat o serie întreagă de strategii de transfer al autorităţii dintre personalităţile culturale şi politice ale momentului către liderii noilor structuri politice comuniste. Strategia de transfer de autoritate s-a folosit şi la nivel ideologic şi instituţional. În acest sens regimul politic a incercat să preia şi să utilizeze pentru legitimitate şi autoritate publică – printre alte forme de transfer de autoritate, si legitimitatea şi autoritatea instituţiilor religioase, în special a Bisericilor Ortodoxe.

Deseori acest transfer de autoritate, făcut prin forţă – ar putea fi considerat furt de autoritate. Alteori însa, fiind folosit numai pentru a deforma simbolistica religioasă cu scopul fragilizării instituţiilor religioase, s-a urmărit confiscarea semnificaţiilor religioase în folosul propagandei comuniste. Analiştii perioadei comuniste consideră ca regimul totalitar a urmărit chiar o strategie de transformare a dimensiunii religioase într-o religiozitate desacralizată, utilă regimului totalitar.

Care au fost demersurile regimului comunist pentru transferul de autoritate? Cum pot fi ele interpretate din perspectivă socio-istorică? Cum au influenţat aceste strategii sau iniţiative politice, evoluţia vieţii religioase în România comunistă? Iată doar o serie de întrebări care vor structura analiza noastră.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.