Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Bibliografie (selecție)

Izvoare    

ANANIA, Valeriu, Memorii, Iaşi, Polirom, 2008, 696p.

BĂRDAŞ, Ioan, Calvarul Aiudului. Din suferinţele unui preot ortodox, cuvânt înainte de Ana Blandiana, Editura Anastasia, 1999.

BEJAN, Dimitrie, Bucuriile suferinţei. Evocări din trecut, vol. I-II, Chişinău, Cartea Moldovei, 1995, 190 p., 200p.

BRÂNZAŞ, Liviu, Raza din catacombă - jurnal de închisoare, Bucureşti, Editura Scara, 2001.

CIUCEANU, Radu, PĂIUŞAN Cristina, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, vol. I (1945-1958), INST, Bucureşti, 2001.

GHERASIM, Putneanul, HREHOR, Constantin, Tămâie şi exil. Dialoguri despre pribegia fraţilor, Bucureşti, Editura Geea, 2003, 267p.

GHERASIM, Putneanul, HREHOR, Constantin, Iarba din roata amurgului - alte convorbiri de seară, Bucureşti, Editura Geea, 2001, 262p.

IANOLIDE, Ioan, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită de Mănăstirea Diaconeşti, Bucureşti, Editura Christiana, 2006, 535p.

IONESCU - STĂNILOAE, Lidia, „Lumina faptei din lumina cuvântului”. Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, ed. a II-a revăzută, Bucureşti, Humanitas, [2010], 444p.

OANCEA Zosim, Datoria de a mărturisi. Închisorile unui preot ortodox, ed. I, Bucureşti, Editura Harisma, 1995, 159p; ed. a II-a, Bucureşti, Editura Christiana, 2004.

PETCU, Adrian Nicolae, Organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor între anii 1977-1984, în „Caietele CNSAS”, an IV, nr. 1-2 (7-8)/2011, pp. 85-108.

Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1959-1962, Dorin Dobrincu editor, Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004.

ROŞCA, Sergiu C., În închisorile comuniste pentru Basarabia, în „Magazin Istoric”, an XXX (1996), nr. 3 (348), pp. 16-18.

SCORŢEA, Bogdan, Părintele Constantin Hodoroagă, un slujitor al adevărului, în „Vestitorul Ortodoxiei”, an III, nr. 153, 1-15 aprilie 1996, p. 2.

ŢEPORDEI, Vasile, Amintiri din Gulag, prefaţă de Victor Crăciun, Bucureşti, Casa editorială pentru Turism şi Cultură „Abeona”, 1992, 176 p.

URSU, Dragoş, URSU, Ioana, Aiudule, Aiudule! Fragment de memorie încarcerată, Bucureşti, Editura Christiana, 2011.

VELICU, Dudu, Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului comunist. Însemnări zilnice, vol. 2 (1948-1959), ediţie îngrijită de Alina Pavelescu, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2005.

 

Lucrări generale

BOZGAN, Ovidiu, Stat, ortodoxie şi catolicism în România comunistă, în „Dosarele Istoriei”, an VI (2001), nr. 5 (57), pp. 19-24.

CARAVIA, Paul, ILOAIE, Ştefan, CONSTANTINESCU, Virgiliu, Mărturisitori de după gratii. Slujitori ai Bisericii în temniţele comuniste, Cluj-Napoca, 1995, 85p.

CEMÂRTAN, Romeo, Persecutarea clericilor şi a comunităţilor religioase din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de către statul sovietic în perioada 1945-1952, în „Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii instituţionale şi impact social”, vol. coord. de Cosmin Budeancă şi Florentin Olteanu, IICCMER, Polirom, 2014, pp. 323-337.

CEMÂRTAN, Romeo, Situaţia şi evoluţia vieţii bisericeşti din R.S.S.M. în perioada 1945-1962, în „Destine individuale şi colective în comunism”, vol. coord. de Cosmin Budeancă şi Florentin Olteanu, IICCMER, Polirom, 2013, pp. 347-359.

***CNSAS, Partidul, Securitatea şi cultele, volum coordonat de Adrian Nicolae Petcu, Bucureşti, Editura Nemira, 2005, 429p.

DOBREI, Florin, Preotul Ioan Sabău din Bobâlna (1914-2009) - un pătimitor hunedorean în temniţele comuniste, în „Pătimitori şi pătimire în închisorile comuniste”, vol. coord. de Florin Dobrei, Alba Iulia-Deva, Editura Reîntregirea şi Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, pp. 245-256.

PĂCURARIU, Mircea, Adevăruri care nu se cunosc [despre uniaţie], în „Telegraful Român”, an 138, nr. 5-6, 1 februarie 1990, pp. 1-2.

PETCU, Adrian Nicolae, Activitatea Departamentului Cultelor în atenţia Securităţii (1970-1989), în „Caietele CNSAS”, an II, nr. 2(4)/2009, pp. 60-120.

PETCU, Adrian Nicolae, Cultele din România în anii `80 - date statistice, în „Dosarele istoriei”, 2004, 9, nr. 5, Bucureşti, pp. 61-63.

PETCU, Adrian Nicolae, Împuternicitul de culte între conformism şi asigurarea libertăţii religioase, în „Caietele CNSAS”, an VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, pp. 7-82.

PETCU, Adrian Nicolae, Ministerul Cultelor şi slujitorii altarului în anii „democraţiei populare”, în „Pro memoria”, 2004, nr. 3, Bucureşti, pp. 295-344.

PREDA, Radu, Comunismul sau o modernitate eşuată. Schiţă social-teologică a unei idei politice, în „Tabor”, an III, nr. 9, decembrie 2009, pp. 28-46.

ROSKE, Octavian coord., România 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. I (A-E), INST, Bucureşti, 2011, 666p; vol. II (F-O), 2012, 718p.

ŞANDRU, Dumitru, Biserica din România, 1944-1948, în „Arhivele Totalitarismului”, an VI (1998), nr. 1 (18), pp. 210-228.

VASILE, Cristian, Atitudini ale clerului ortodox şi catolic faţă de Uniunea Sovietică şi faţă de regimul de tip sovietic, în „Biserică, Putere, Societate. Studii şi documente”, sub redacţia lect. Ovidiu Bozgan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, pp. 155-181.

    

Lucrări speciale

AIOANEI, Constantin, TRONCOTĂ Cristian, Contra „armatei negre a călugărilor  şi călugăriţelor”, în „Magazin Istoric”, XXX (1996), nr. 1 (346), pp. 3-5, 8; nr. 2 (347), pp. 17-21; „Vestitorul Ortodoxiei”, an VIII, nr. 159-160, iulie 1996, p. 2; nr. 161-162, august 1996, p. 2.

***Arhiepiscopul Teofil Herineanu - 100 de ani de la naştere, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Pr. Ioan Chirilă, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cluj Napoca, Editura Renaşterea, 2010, 250p.

DRĂGOI, Eugen, Ierarhi şi preoţi de seamă la Dunărea de jos, 1964-1989, Galaţi, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de jos, 1990, 354p.

DURĂ, Ioan, BOR şi exercitarea autorităţii sale canonice asupra diasporei ortodoxe din  anul 1948 până astăzi, în „BOR”, an CX (1992), nr. 11-12, pp. 136-143.

ENACHE, George, PETCU, Adrian Nicolae, Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964, Galaţi, Editura Partener, 2009

ENACHE, George, PETCU, Adrian Nicolae, Monahismul ortodox românesc şi puterea comunistă în România anilor 50, Galaţi, Editura Partener, 2009

ENACHE, George, PETCU, Adrian Nicolae, Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicoale Popovici al Oradiei, Galaţi, Editura Partener, 2009

ENACHE, George, PETCU, Adrian Nicolae, Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice din România, Galaţi, Editura Partener, 2009

KOM, André, Unificarea Bisericii Române Unite cu Biserica Ortodoxă Română în 1948, în vol. „Studii de Istoria Bisericii”, sub redacţia lect. univ. Ovidiu Bozgan, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, pp. 88-124.

LUCHIAN, Nicolae Cătălin, Monahismul moldav în primele decenii ale comunismului românesc (1947-1977), Iaşi, Doxologia, 2010, 199p.

***Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist, studiu introductiv de Adrian Nicolae Petcu, Bucureşti, EIBMBOR, 2007, 804p.

PETCU, Adrian Nicolae, Atelierele meşteşugăreşti din mănăstirile ortodoxe în perioada 1949-1960, în „Caietele CNSAS”, an III, nr. 2 (6)/2010, pp. 229-254.

PETCU, Adrian Nicolae, Episcopul Emilian Antal în documentele Securităţii, în „Sangidava”, vol. 1, Târgu Mureş, Editura Ardealul, 2007, pp. 305-321.

PETCU, Adrian Nicolae, Mitropolitul Visarion Puiu în Croaţia şi Austria. Începutul exilului, în „Euharistirion Patriarhului Daniel al României”, coord. Varlaam, Episcop-vicar patriarhal, şi prof. Emilian Popescu, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2011, pp. 614-640.

PETCU, Adrian Nicolae, Patriarhul Justinian Marina şi monahismul în perioada comunistă, în „Monahismul ortodox românesc. Istorie, contribuţii, repertorizare”, vol. I (Istoria monahismului ortodox românesc de la începuturi până în prezent), Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2014, pp. 895-917.

PETCU, Adrian Nicolae, Părintele Arsenie Boca în documentele Securităţii, în „Rezistenţa anticomunistă. Cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală”, vol. coord. de Cosmin Budeancă, Iulia Pop şi Florentin Olteanu, Cluj Napoca, Argonaut, 2006, pp. 187-211.

PETCU, Adrian Nicolae, Părintele Arsenie Boca în percepţia poliţiei politice din România, în „CNSAS, Arhivele Securităţii”, Nemira, 2004, pp. 194-275.

PETCU, Adrian Nicolae, Părintele Arsenie Papacioc în documentele Securităţii (1938-1958), în „Caietele CNSAS”, an V, nr. 1-2 (9-10)/2012, pp. 249-280.

RACU, Bogdan, Mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei şi instaurarea regimului comunist, în „Pătimitori şi pătimire în închisorile comuniste”, vol. coord. de Florin Dobrei, Alba Iulia-Deva, Editura Reîntregirea şi Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, pp. 69-106.

RĂDULESCU, Ana-Maria, Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Olt, [Craiova], Editura Aius, 2006, 310p.

RĂDULESCU, Ana-Maria, Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj, A-B, [Craiova], Editura Aius, 2011, 350p.

SĂSĂUJAN, Mihai, Învăţământul teologic arădean în contextul politicii antireligioase represive din anul 1948, în vol. „Zece ani de învăţământ teologic universitar la Oradea”, Oradea, 2001, pp. 80-92.

SĂSĂUJAN, Mihai, Măsuri represive comuniste împotriva preoţilor chiaburi din anii 1952-1954, în „Arca”, nr. 10-12/2001, Arad, pp. 178-200.

TIHONOV, Ludmila, Politica regimului sovietic faţă de Biserica Ortodoxă din Basarabia ocupată (1940-1941), în „Cugetul”, 2003, 2, Chişinău, pp. 13-19.

VICOVAN, Ion, Aspecte legate de alegerea preotului Ioan Marina ca episcop-vicar la Iaşi, în „Teologie şi viaţă”, 2001, 11, nr. 8-12, Iaşi, pp. 148-157.

VOICESCU, Constantin, Oameni ai bisericii în rezistenţa anticomunistă din munţii şi codrii României, în „Analele Sighet”, vol. II, 1995, p. 279-294; „Renaşterea”, nr. 11, p. 1995.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!
The subscriber's email address.