Simpozion internațional

Martiriu și Memorie din România comunistă

Iași, 4 - 6 Mai 2017

Teme

Pe parcursul a două zile de dezbateri, prezentările vor viza patru axe principale de cercetare:

I. Relația Biserica-Stat în regimul comunist (cadrul legal, instituțiile represive, Securitatea și Departamentul Cultelor, raporturile Patriarhului Justinian cu reprezentanții Statului, strategii de supraviețuire ale Bisericii, modalități ale regimului comunist de limitare a fenomenului religios, etc.)

II. Martirii și Aparătorii Ortodoxiei în timpul comunismului (problema surselor, raportul dintre ideologie și mărturisirea creștină, figuri reprezentative, implicarea intelectualilor în mărturisirea Ortodoxiei, condițiile mărturisirii creștine în spațiile carcerale, există condiții pentru canonizari? etc.)

III. Monahismul românesc în comunism (strategii ale Bisericii pentru organizarea și funcționarea monahismului, limitarea fenomenului monahal de către regimul comunist: metode și instrumente, evoluția fenomenului monahal, adoptarea Decretului 410/1959-premize și aplicare, reacția Bisericii față de diminuarea personalului monahal)

IV. Viata religioasă în cotidianul comunist (interzicerea educației religioase, tehnici de catehizare adoptate de către Biserică, sărbatorile religioase și perpetuarea tradițiilor legate de credință, statutul clericului, pelerinajele în spațiile sacre, etc.)

 

Simpozionul va fi precedat de o Dezbatere publică, care va reuni istorici, filosofi, psihologi, teologi, intelectuali ortodocși, preocupați de impactul fenomenului communist în viața Bisericii și a societății din România. Tematica dezbaterii este legată de articularea procesului de transmitere generațională a experienței Bisericii în comunism.

În aceeași măsură, vor fi subliniate șansele și limitele implicării Bisericii în recuperarea memoriei colective, zdruncinată de regimul comunist.

În fine, scopul acestui eveniment este și acela de a reuni specialiștii în domeniu, urmând ca ei să conlucreze ulterior, pentru dezvoltarea procesului de vindecare a memoriei.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Simpozionului Stăniloae, pentru a primi ultimele noutăți!

The subscriber's email address.