Articole despre: sociologia memoriei

Biserica Ortodoxă Română după 1989. Mecanisme de transmitere şi perpetuare a memoriei religioase.

Rezumat:

Comunicarea mea îşi propune mai întâi să introducă principalele noţiuni şi concepte ale sociologiei memoriei (timp, spaţiu, locuri memoriale, travail de mémoire, doliu, uitare, perpetuare memorie) în cadrul specific al Ortodoxiei.

În continuare, după definirea “cadrelor de memorie” specifice ale acesteia (apud Maurice Halbwachs), va urma o analiză a principalilor vectori memoriali ai acesteia, cu un accent special pe perioada comunistă. Tradiţia ca reper şi mecanism memorial, factor de diferenţiere faţă de alte confesiuni.

Abonează-te la sociologia memoriei